Historisk

Pilens historie

Nellie Møller stiftede Kajakklubben Pilen i 1920. Historien er følgende;
Nellie vandt en kajak i et lotteri og den daværende kajakklub i Dragør kunne ikke optage kvinder i klubben. Så fik hun hjælp fra sin far, som var lods på Pilen.
Nellie Møller og den nystiftede Kano Klubben Pilen fik lov at sætte den gamle Pileskur på Nordre Mole i stand. I et interview til BT fortalte Nellie, at hun med et par "læredrenge" og med midler af egen og af fars lomme brugte al sin fritid på at beklæde stellet af Pileskuret med brædder. Det blev et pænt lille hus. Stort var huset ikke, og man kan se af de gamle referater fra generalforsamlinger, at mange møder blev holdt på Badehotellet og Strandhotellet. 
I 1927 fremlagde klubbens formand et forslag om at flytte klublokalet, da det var for lille og man regnede med en øget medlemstilgang. Forslaget var at man skulle købe en kulpram, som skulle ombygges og lægges ved Søndre Mole. Det ville koste 225 kr. inkl. fragt til Dragør. Resten kunne laves for et par hundrede kroner. Medlemmerne var betænkelige, men der blev nedsat et byggeudvalg, som arbejdede med projektet. I 1934 besluttede man at bygge et nyt klubhus på 2 pramme. Dette projekt blev dog aldrig gennemført. Kommunen gav herefter tilladelse til at der blev rammet pæle ned, som klubhuset kunne bygges på. Huset blev indviet i maj 1935. I 1936 blev der konstateret råd og svamp i huset og det blev derfor revet ned.
og bygget nyt.
I 1958 blev molen rettet ud og det betød, at der taget en del af klubhuset. I midten af 70'erne kunne de gamle bygninger ikke mere. Medlemmerne rev de gamle bygninger ned og byggede nyt,  med den konstruktion, som det står i dag. Der har været løbende forbedringer og renoveringer som er sket af medlemmerne. Det hele er baseret på frivillighed og med ånden fra Nellie Møller.